Kalifikazioak 2022ko LEP

Administrariak

 • Behin-behineko kalifikazioak 2022ko LEP-Administrariak
  4. puntuko laugarren eta bederatzigarren oinarrietan ezarritakoaren arabera, epaimahai kalifikatzaileak izangaiei emandako behin-behineko kalifikazioak argitara daitezen agintzen du:
  Ikus dokumentua
  Ondorioz, hautatutako pertsonak honako hauek dira (puntuazio handiena dutenak): 15.256.788-Z NAN Zenbakia eta 15.359.577-Q NAN zenbakia.
  Iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek hamar (10) egun balioduneko epea dute lehiaketa-faseari buruz egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkezteko epaimahai kalifikatzailearen aurrean. Erreklamazioak egiteko posta elektroniko hau erabili beharko da: erregistroa@crlv.net.
 • Behin betiko kalifikazioak 2022ko LEP-Administrariak
  Erreklamazioak aurkezteko epea igaro eta errekurtsorik aurkeztu ez denez, eta deialdia arautzen duten oinarrietako hamargarrenean ezarritakoarekin bat etorriz, epaimahai kalifikatzaile honek kalifikazioen behin-behineko zerrenda behin betiko bihurtzen du, eta hautatutako pertsonen eta eskainitako lanpostuen behin betiko zerrenda argitaratu dadila agintzen du.
  Bada, eskainitako plazak bi izanik, honako hauek dira lanpostuak hautatzeko prozesu honetan parte hartzen duten pertsonak:
  – NAN 15256788Z 78,00 puntu
  – NAN 15359577Q 78,00 puntu

  Iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik 10 egun balioduneko epea ezartzen da izangaiek lehentasun-hurrenkera adieraz dezaten eskainitako plazekiko:

  Epea igarota, hautatutako pertsonek ez badituzte lantoki berria garaiz eta behar bezala aukeratzen, deialdi honetan parte hartzeagatik dituzten eskubideak galduko dituzte.
 • Ebazpena, LHK-ko Presidentearena, 2023ko irailaren 19koa, LHKn enplegua egonkortzeko salbuespenezko prozesuaren deialdian hautatutako pertsonen eta esleituko diren plazen behin-behineko zerrenda onartzen duena (Lan Harremanen arloko bi administrari plaza). Ikus dokumentua
 • Ebazpena, 2023ko urriaren 4koa, Lan Harremanen Kontseiluko Presidentearena, Lan Harremanen Kontseiluan enplegua egonkortzeko salbuespenezko prozesuaren deialdian hautatutako pertsonen eta esleituko diren lanpostuen (Lan Harremanen Arloko bi administrari plaza) behin betiko zerrenda onartzen duena. Ikus dokumentua.

Negoziazio Kolektiboko Teknikaria

 • Behin-behineko kalifikazioak 2022ko LEP – Negoziazio Kolektiboko Teknikaria
  4. puntuko laugarren eta bederatzigarren oinarrietan ezarritakoaren arabera, epaimahai kalifikatzaileak izangaiei emandako behin-behineko kalifikazioak argitara daitezen agintzen du:
  Ikus dokumentua
  Iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek hamar (10) egun balioduneko epea dute lehiaketa-faseari buruz egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkezteko epaimahai kalifikatzailearen aurrean. Erreklamazioak egiteko posta elektroniko hau erabili beharko da: erregistroa@crlv.net.
 • Behin betiko kalifikazioak LEP 2022 – Negoziazio Kolektiboko Teknikaria
  Erreklamazioak aurkezteko epea igaro eta epaimahai kalifikatzaileak aztertu ondoren, epaimahaiak behin-behineko zerrenda aldatu eta puntuazioen behin betiko zerrenda onartu du, eta webgunean argitara dadila agindu du, eskainitako lanposturako hautatutako pertsona adierazita.
  Ikus dokumentua
  Hautatutako izangaia:
  NAN: 16.048.715-M 73,00 puntu
 • Ebazpena, 2023ko abenduaren 20koa, Lan Harremanen Kontseiluko presidentearena, Lan Harremanen Kontseiluko enplegua egonkortzeko salbuespenezko prozesuaren bidez negoziazio kolektiboko teknikari lanposturako hautatuako pertsonaren behin-behineko izendapena onartzen duena.
  Ikus dokumentua
 • Ebazpena, 2024ko urtarrilaren 17koa, Lan Harremanen Kontseiluko presidentearena, Lan Harremanen Kontseiluan enplegua egonkortzeko salbuespenezko prozesuaren deialdiaren esleipenaren xede den lanposturako hautatutako pertsonaren behin betiko izendapena onartzen duena (Negoziazio Kolektiboko teknikari lanpostusa).
  Ikus dokumentua