Itzulpenak

Hizkuntza normalkuntzako teknikaria arduratzen da Lan Harremanen Kontseiluaren itzulpen-arloaz.

Eguneroko itzulpenak kasurik gehienetan teknikariak berak egiten ditu, baina dokumentu luze samarrak direnean (txostenak, etab.) itzulpen-enpresa jakin batzuetara jo ohi da.

Batzuetan, langilea bera arduratzen da testuak ele bitan egiteaz, hartarako gaitasuna baldin badu.