Azken datu estatistikoak

Precon 2023ko maiatzaren 31ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

  GUZTIRA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
  KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT.
AMAITUAK 264 65.609 65 20.105 131 37.378 68 8.126
EGITEKOAK 62 7.954 26 3.744 24 2.415 12 1.795
GUZTIRA 326 73.563 91 23.849 155 39.793 80 9.921

Amaitutako prozedurak

  GUZTIRA HASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEA BITARTEKOTZA ARBITRAJEA
  KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT.
AMAITUAK 264 65.609 252 63.182 11 2.195 0 0 1 232
AKORDIOA EDO LAUDOA 74 11.942 62 9.515 11 2.195 0 0 1 232
DESADOSTASUNA 173 49.204 173 49.204 0 0 0 0    
ONDORE GABEKO SAIOA 2 60 2 60            
BESTERIK 15 4.403 15 4.403 0 0 0 0 0 0

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.

  GUZTIRA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
  KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT.
2023 326 73.563 91 23.849 155 39.793 80 9.921
2022 235 55.029 55 16.420 103 22.533 77 16.076

KOP.: Prozedura-kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratzea: 2023/06/01