Azken datu estatistikoak

Precon 2024ko martxoaren 31era arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

  GUZTIRA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
  KOP. ERAG. KOP. ERAG. KOP. ERAG. KOP. ERAG.
AMAITUAK 172 30.155 50 12.724 70 12.116 52 5.315
EGITEKOAK 42 5.598 9 994 14 2.996 19 1.608
GUZTIRA 214 35.753 59 13.718 84 15.112 71 6.923

Amaitutako prozedurak

  GUZTIRA HASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEA BITARTEKOTZA ARBITRAJEA
  KOP. ERAG. KOP. ERAG. KOP. ERAG. KOP. ERAG. KOP. ERAG.
AMAITUAK 172 30.155 164 29.661 6 201 2 293 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 28 2.349 24 2.206 3 90 1 53 0 0
DESADOSTASUNA 127 23.690 125 23.657 2 33 0 0 0 0
ONDORE GABEKO SAIOA 5 3.162 5 3.162 0 0 0 0 0 0
BESTERIK 12 954 10 636 1 78 1 240 0 0

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.

  GUZTIRA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
  KOP. ERAG. KOP. ERAG. KOP. ERAG. KOP. ERAG.
2024 214 35.753 59 13.718 84 15.112 71 6.923
2023 218 46.172 60 14.014 111 26.233 47 5.925

KOP.: Prozedura-kopurua.

ERAG.: Eragindako langileak.

Azken eguneratzea: 2024/04/15