Azken datu estatistikoak

Precon 2021ean urtarrilaren 31 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 379 196.954 89 33.923 196 144.520 94 18.511
AMAITU GABE 43 6.377 14 3.553 20 2.454 9 370
GUZTIRA 422 203.331 103 37.476 216 146.974 103 18.881

Amaitutako prozedurak

GUZTIRAHASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 379 196.954 362 145.167 13 1.625 3 50.132 1 30
AKORDIOA EDO LAUDOA 66 10.766 54 9.669 10 1.015 1 52 1 30
DESADOSTASUNA 275 168.293 270 117.603 3 610 2 50.080
ONDORE GABEKO SAIOA 9 11.383 9 11.383
BESTERIK 29 6.512 29 6.512 000000

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.

GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
2021 422 203.331 103 37.476 216 146.974 103 18.881
2020 368 144.922 119 60.882 189 78.290 60 5.750

KOP.: Prozedura-kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze-data: 2021/02/01