Azken datu estatistikoak

Precon 2022ko maiatzaren 31ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

  GUZTIRA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
  KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT.
AMAITUAK 212 53.395 46 15.907 97 22.269 69 15.219
EGITEKOAK 23 1.918 9 513 6 548 8 857
GUZTIRA 235 55.313 55 16.420 103 22.817 77 16.076

Amaitutako prozedurak

  GUZTIRA HASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEA BITARTEKOTZA ARBITRAJEA
  KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT.
AMAITUAK 212 53.395 206 52.984 6 411 0 0 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 48 5.599 43 5.267 5 332 0 0 0 0
DESADOSTASUNA 145 40.639 144 40.560 1 79 0 0    
ONDORE GABEKO SAIOA 2 356 2 356            
BESTERIK 17 6.801 17 6.801 0 0 0 0 0 0

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.

  GUZTIRA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
  KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT.
2022 235 55.313 55 16.420 103 22.817 77 16.076
2021 332 182.981 81 32.196 176 138.059 75 12.726

KOP.: Prozedura-kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratzea: 2022/06/16