Azken datu estatistikoak

Precon 2023ko urriaren 31ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

  GUZTIRA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
  KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT.
AMAITUAK 497 115.128 137 46.104 241 55.609 119 13.415
EGITEKOAK 44 4.223 16 1.602 19 2.045 9 576
GUZTIRA 541 119.351 153 47.706 260 57.654 128 13.991

Amaitutako prozedurak

  GUZTIRA HASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEA BITARTEKOTZA ARBITRAJEA
  KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT.
AMAITUAK 497 115.128 470 110.298 22 4.094 1 32 4 704
AKORDIOA EDO LAUDOA 120 18.964 98 14.515 19 3.957 0 0 3 492
DESADOSTASUNA 329 88.840 326 88.732 2 76 1 32 0 0
ONDORE GABEKO SAIOA 12 789 12 789 0 0 0 0 0 0
BESTERIK 36 6.535 34 6.262 1 61 0 0 1 212

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin.

  GUZTIRA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
  KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT. KOP. UKIT.
2023 541 119.351 153 47.706 260 57.654 128 13.991
2022 413 88.939 93 24.060 188 41.019 132 23.860

KOP.: Prozedura-kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratzea: 2023/11/09