Aplikatzeko hitzarmenari buruzko kontsulta

  • Lan Harremanen Kontseiluak, Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko lantokietan aplikagarriak izan daitezkeen sektoreko hitzarmen kolektiboei buruzko informazioa ematen du soilik. Horretarako, informazioa eskatzen duenak ematen duen informazioa eta hitzarmen kolektiboetako eremu funtzionala alderatzen ditu.
  • Informazio honek ez du lotzeko indarrik, hau da, ez du legezko baliorik eta helburu bakarra du, hots: aplikatu beharreko sektore hitzarmen kolektiboa zein den erabakitzerakoan laguntza teknikoa eskaintzea.
  • Lan Harremanen Kontseiluak ez du hitzarmen kolektiboetako klausulen baliozkotasunari edo hitzarmenaren indarraldiari buruzko iritzirik ematen, ez espresuki eta ez inplizituki.

Bete, mesedez, ondorengo eremu hauek.

Izartxoa (*) duten eremuak nahitaez bete behar dira.

Kontsultei erantzuteko sartzen diren data hartuko da aintzat.

Datuak behar bezala beteta dituzten kontsultei bakarrik erantzungo zaie.

    A: KONTSULTA EGITEN DUENAREN DATUAK:

    B: KONTSULTAREN OBJEKTUA DEN LANTOKIAREN DATUAK: