Euskara plana

Hasieratik, helburu nagusitzat planteatu zen VI. Plangintzaldiari dagokion Euskararen Erabilerarako Plan Estrategikoa diseinatzea. Eta urtez urte dagokion Kudeaketa Plana diseinatuz joan da.

Ezertan hasi aurretik, Kontseiluaren egungo egoeraren diagnostikoa osatu zen, ordura arte egindako lanetik abiatuta. Horretan guztiorretan oinarritzat hartu zen Erreferentzia Marko Estandarra (EME), laguntza-koadro bat da, erakunde edo enpresa baten ohiko jardun-eremuak irudikatzen dituena, hizkuntza non eta zertan erabiltzen den erakutsiz.

Abiapuntua

Planaren bilakaera

Egungo ekintza-plana

Neurriak eta helburuak

Euskara-batzorde

Urteko balantzea

Ekimen nagusiak