Negoziazio Kolektiboa

Atal honetan, EAEn eragina duen negoziazio kolektiboaren zenbait alderdiri buruzko informazioa eskaintzen dugu. Informazio xehatuagoa lortzeko, azken in formazio soziolaboraletara edo azken 12 hiletan argitaratutako txosten eta azterlanetara jo dezakezu.

  1. Negoziazio kolektiboaren egitura

  2. Egungo egoera.