Araudia

Lan Harremanen Kontseilua otsailaren 23ko 4/2012 Legeak, Lan Harremanen Kontseiluari buruzkoak arautzen du, eta maiatzaren 8ko 2/1992 Legeak, Lan Harremanetarako Batzordearen zerbitzupeko langilegoa antolatzekoak ere eraginpean hartzen du.

Era berean, Kontseiluaren Osoko Bilkurak, bere burua antolatzeko duen gaitasuna erabiliz, Jarduera Araudia eta Kontseiluko batzordeei buruzko Akordioa onartu zituen 2003ko martxoaren 26an egindako bilkuran.

Izaera pertsonaleko datuak tratatzeko jardueren erregistroa.

Izaera pertsonaleko datuak tratatzeko jardueren erregistroa