Kontratatzaile profila

LHKren kontratu erregulazioa bat dator herri administraziotzat hartzen diren erakundeentzat sektore publikoko kontratuen arloan indarrean dagoen araudiarekin.

Kontratazio organoa Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkura da. Hala ere, Osoko Bilkurak, 2008ko abenduaren 23ko bileran, obra, zerbitzu eta horniduren kontrataziorako eskumenak Kontseiluaren kudeaketa organoen esku uztea erabaki zuen, honako baldintza hauetan:

  • 100.000 €-tik gorako kontratuak: Kontseiluko buruaren esku. Aurrekoa galarazi gabe, kontratuaren zenbatekoa 300.000 € baino handiagoa bada, Kontseiluko buruak Osoko Bilkuraren esanbidezko baimena beharko du.
  • gainerako kontratazioak: Kontseiluko idazkari nagusiaren esku.

  • Irekitako Lizitazioak
  • Azterketa Aldian Daudenak
  • Esleitutako Kontratuak
  • Bertan Behera Utzitakoak
  • Formalizatutako Kontratuak
  • Historikoa