Eskabideak

Adiskidetze, bitartekaritza edo arbitrajearen eskaerak Lan Harremanen Kontseiluak dituen hiru egoitzetako edozeinetan aurkeztu edota posta elektroniko edo fax bidez igorri ahal izango dira. Azken kasu horretan, inprimakia sinatuko da lehen bileran.

Eskabidea bidaltzeko helbideak:

Araba: Landaberde, 35, behea, 01010 Vitoria-Gasteiz. Zerbitzuaren arduraduna: Yolanda Blanco Bastida Telefonoak: 945.23.00.28 y 945.13.07.10. Faxa: 945.13.91.18. E-maila: precoalava@crlv.net

Bizkaia: Urkixo zumarkalea, 2, 3.a esk., 48008 Bilbo. Zerbitzuaren arduraduna: Alex García Mujika Telefonoa: 94.479.21.00. E-maila: precobizkaia@crlv.net

Gipuzkoa: Javier Barkaiztegi, 19 Behea, 20010 Donostia-San Sebastián. Zerbitzuaren arduraduna: Nieves Martínez Gayoso Telefonoak: 943.42.97.12 y 943.42.98.79. Faxa: 943.42.79.05 E-maila:precogipuzkoa@crlv.net