Egungo egoera

Negoziazio kolektiboaren gainean egiten den jarraipena da, azken batean, Lan Harremanen Kontseiluaren azterlan nagusia. Jarraipen eta azterketa horren ondotik datoz, hain zuzen, bi hileroko txostenak, sei hileroko txostenak eta urteko txostenak, irakurri nahi dituenarentzako eskura direnak web honetan bertan

Segidan datozen esteka eta orrialdeetan hilero-hilero informazioa emango dugu hitzarmen kolektiboen berritze-prozesuez, eta hitzarmenon eduki nagusiez.

Urtearen hasierako egoera abiapuntutzat hartuta, urtean zehar sinatuz doazen hitzarmen kolektiboak hilero-hilero jasota geratuko dira, ondorengo grafikoan ikusten denez, berde koloreko lerroaren marra zuriaren gainean (sakatu irudian handiago ikusteko).

Evolución de las personas afectadas

Bestalde, ondorengo grafikoetan negoziazio kolektiboaren egoeraren berri emango da, sexuaren arabera, lurralde-eremuaren arabera eta eremu funtzionalaren arabera; halaber, informazioa emango da indarrean diren hitzarmen kolektiboetan (ohiko indarraldian) adostutako lan-jardunaldiaren eta soldata-igoeren gainean.

Eraginpeko langileak, sexuaren arabera

Negoziazio kolektiboaren egoera, lurralde-eremuaren arabera

Negoziazio kolektiboaren egoera (enpresakoa eta sektorekoa), eremu funtzionalaren arabera

Indarrean diren hitzarmenetan adostutako lan-jardunaldia

Jornada Laboral pactada en los convenios vigentes a 31 de agosto de 2019
EmpresaSectorTotal
CAPV1.7181.7531.751
Registrados en la CAPV1.6751.6961.698
Álava1.7001.7031.702
Bizkaia1.6681.7051.696
Gipuzkoa1.6711.6951.681
Interterritoriales1.6211.5921.600
Ámbito estatal con incidencia en la CAPV1.7191.7191.719

Indarrean diren hitzarmenetan adostutako soldata-igoera

Incremento salarial pactado en los convenios vigentes a 31 de agosto de 2019
EmpresaSectorTotal
CAPV 1,77% 1,99% 1,94%
Registrados en la CAPV 1,81% 1,70% 1,73%
Álava 1,82% 1,79% 1,80%
Bizkaia 1,88% 1,62% 1,67%
Gipuzkoa 1,66% 1,64% 1,65%
Interterritoriales 2,01% 2,38% 2,29%
Ámbito estatal con incidencia en la CAPV 1,66% 2,40% 2,28%