Azken datu estatistikoak

Precon 2021ean otsailaren 28ra arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 68 10.091 23 4.351 23 2.794 22 2.946
AMAITU GABE 71 17.993 17 8.142 46 9.516 80 335
GUZTIRA 139 28.084 40 12.493 69 12.310 30 3.281

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKITKOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 68 10.091 68

10.091

0 0 0 0 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 5 519 5 519 0 0 0 0 0 0
DESADOSTASUNA 54 8.867 54 8.867 0 0 0 0    
ONDORE GABEKO SAIOA 1 14 1 14        
BESTERIK 8 691 8 691 0 0 0 0 0 0

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin. 

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.

2021 139 28.084 40

12.493

69 12.310 30 3.281
2020 110 76.912 36 16.728 55 58.264 19 1.920

 

KOP.: Prozedura-kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze-data: 2021/03/01

 

back to top