Azken datu estatistikoak

Precon 2020an urriaren 31 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 392 196.661 125 108.633 202 81.615 65 6.413
AMAITU GABE 60 9.352 7 344 39 6.835 14 2.173
GUZTIRA 452 206.013 132 108.977 241 88.450 79 8.586

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKITKOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 392 196.661 378

145.131

9 1.065 3 265 2 50.200
AKORDIOA EDO LAUDOA 59 58.054 52 7.451 4 398 2 205 1 50.000
DESADOSTASUNA 279 132.842 274 132.175 5 667 0 0    
ONDORE GABEKO SAIOA 10 1.608 10 1.608        
BESTERIK 44 4.157 42 3.897 0 0 1 60 1 200

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin. 

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.

2020 452 206.013 132

108.977

241 88.450 79 8.586
2019 391 105.173 110 31.945 201 59.505 80 13.723

 

KOP.: Prozedura-kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze-data: 2020/11/03

 

back to top