Azken datu estatistikoak

Precon 2021ean urtarrilaren 31 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 14 1.234 4 627 1 117 9 490
AMAITU GABE 48 6.868 13 2.373 25 3.828 10 667
GUZTIRA 62 8.102 17 3.000 26 3.945 19 1.157

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKITKOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 14 1.234 14

1.234

0 0 0 0 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESADOSTASUNA 14 1.234 14 1.234 0 0 0 0    
ONDORE GABEKO SAIOA 0 0 0 0        
BESTERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin. 

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.

2021 62 8.102 17

3.000

26 3.945 19 1.157
2020 59 57.923 19 3.201 32 53.945 8 777

 

KOP.: Prozedura-kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze-data: 2021/02/01

 

back to top