Azken datu estatistikoak

Precon 2020an abuztuaren 31 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 283 137.648 104 59.161 135 73.764 44 4.723
AMAITU GABE 85 7.274 15 1.721 54 4.526 16 1.027
GUZTIRA 368 144.922 119 60.882 189 78.290 60 5.750

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKITKOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 283 137.648 274

136.948

7 487 2 213 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 39 56.510 34 55.959 4 398 1 153 0 0
DESADOSTASUNA 208 76.696 205 76.607 3 89 0 0    
ONDORE GABEKO SAIOA 8 1.396 8 1.396        
BESTERIK 28 3.046 27 2.986 0 0 1 60 0 0

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin. 

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.

2020 368 144.922 119

60.882

189 78.290 60 5.750
2019 325 79.268 83 23.039 175 43.542 67 12.687

 

KOP.: Prozedura-kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze-data: 2020/09/02

 

back to top