BEHIN-BEHINEKO KALIFIKAZIOAK 2022KO LEP-ADMINISTRARIAK

4. puntuko laugarren eta bederatzigarren oinarrietan ezarritakoaren arabera, epaimahai kalifikatzaileak izangaiei emandako behin-behineko kalifikazioak argitara daitezen agintzen du:

Ikus dokumentua

Ondorioz, hautatutako pertsonak honako hauek dira (puntuazio handiena dutenak): 15.256.788-Z NAN zenbakia eta 15.359.577-Q NAN zenbakia.

Iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek hamar (10) egun balioduneko epea dute lehiaketa-faseari buruz egokitzat jotzen dutuzten erreklamazioak aurkezteko epaimahai kalifikatzailearen aurrean. Erreklamazioak egiteko posta elektorniko hau erabili beharko da: erregistroa@crlv.net.