Azken datu estatistikoak

Precon 2020an urtarrilaren 31 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 41 6.697 12 2.517 22 3.483 7 697
AMAITU GABE 18 51.226 7 684 10 50.462 1 80
GUZTIRA 59 57.923 19 3.201 32 53.945 8 777

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKITKOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 41 6.697 39

6.577

2 120 0 0 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 8 1.419 7 1.339 1 80 0 0 0 0
DESADOSTASUNA 31 5.059 30 5.019 1 40 0 0    
ONDORE GABEKO SAIOA 0 0 0 0        
BESTERIK 2 219 2 219 0 0 0 0 0 0

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin. 

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.

2020 59 57.923 19

3.201

32 53.945 8 777
2019 43 8.672 7 279 27 4.612 9 3.781

 

KOP.: Prozedura-kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze-data: 2020/02/17

 

back to top