Azken datu estatistikoak

Precon 2020an maiatzaren 31 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 128 81.549 39 16.796 68 62.374 21 2.379
AMAITU GABE 85 19.280 36 14.804 30 3.415 19 1.061
GUZTIRA 213 100.829 75 31.600 98 65.789 40 3.440

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKITKOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 128 81.549 123

81.036

3 300 2 213 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 22 55.472 19 55.059 2 260 1 153 0 0
DESADOSTASUNA 87 24.051 86 24.011 1 40 0 0    
ONDORE GABEKO SAIOA 6 606 6 606        
BESTERIK 13 1.420 12 1.360 0 0 1 60 0 0

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin. 

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.

2020 213 100.829 75

31.600

98 65.789 40 3.440
2019 233 49.721 46 14.847 143 24.726 44 10.148

 

KOP.: Prozedura-kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze-data: 2020/06/02

 

back to top