Azken datu estadistikoak

Precon 2018an abenduaren 31 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 423 105.533 88 51.906 232 42.186 103 11.441
AMAITU GABE 52 8.609 20 3.918 21 4.044 11 647
GUZTIRA 475 114.142 108 55.824 253 46.230 114 12.088

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEANADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 423 105.533 404

104.116

11 527 5 251 3 639
AKORDIOA EDO LAUDOA 109 19.150 95 17.958 8 385 3 168 3 639
DESADOSTASUNA 251 70.610 246 70.385 3 142 2 83    
ONDORE GABEKO SAIOA 18 1.417 18 1.417            
BESTERIK 45 14.356 45 14.356 0 0 0 0 0 0

 

KOP.:Prozedura kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze data : 2019/01/07 

back to top