Azken datu estadistikoak

Precon 2019an ekainaren 30 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 237 47.896 49 14.750 143 25.575 45 7.571
AMAITU GABE 31 6.754 9 1.260 15 2.089 7 3.405
GUZTIRA 268 54.650 58 16.010 158 27.664 52 10.976

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEANADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 237 47.896 222

44.041

14 3.775 1 80 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 54 7.582 44 4.108 10 3.474 0 0 0 0
DESADOSTASUNA 150 37.703 145 37.322 4 301 1 80    
ONDORE GABEKO SAIOA 10 1.663 10 1.663            
BESTERIK 23 948 23 948 0 0 0 0 0 0

 

KOP.:Prozedura kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze data : 2019/07/01 

back to top