Azken datu estadistikoak

Precon 2019an maiatzaren 31 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 189 40.765 39 12.990 115 21.088 35 6.687
AMAITU GABE 44 8.956 7 1.857 28 3.638 9 3.461
GUZTIRA 233 49.721 46 14.847 143 24.726 44 10.148

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEANADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 189 40.765 178

38.198

10 2.487 1 80 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 41 5.277 34 3.083 7 2.194 0 0 0 0
DESADOSTASUNA 121 34.093 117 33.720 3 293 1 80    
ONDORE GABEKO SAIOA 8 555 8 555            
BESTERIK 19 840 19 840 0 0 0 0 0 0

 

KOP.:Prozedura kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze data : 2019/06/03 

back to top