Azken datu estatistikoak

Precon 2020an apirilaren 30 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 96 76.371 35 16.681 47 58.164 14 1.526
AMAITU GABE 81 16.313 31 12.696 29 2.261 21 1.356
GUZTIRA 177 92.684 66 29.377 76 60.425 35 2.882

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEAN ADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKITKOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 96 76.371 91

75.858

3 300 2 213 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 19 55.177 16 54.764 2 260 1 153 0 0
DESADOSTASUNA 65 20.183 64 20.143 1 40 0 0    
ONDORE GABEKO SAIOA 5 306 5 306        
BESTERIK 7 705 6 645 0 0 1 60 0 0

Eskatutako prozedurak. Alderaketa aurreko urteko garai berarekin. 

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.

2020 177 92.684 66

29.377

76 60.425 35 2.882
2019 184 41.001 35 12.813 110 18.306 39 9.882

 

KOP.: Prozedura-kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze-data: 2020/05/05

 

back to top