Azken datu estadistikoak

Precon 2019an azaroaren 30 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 383 99.700 108 32.403 195 56.556 80 10.741
AMAITU GABE 44 10.001 11 1.491 25 5.073 8 3.437
GUZTIRA 427 109.701 119 33.894 220 61.629 88 14.178

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEANADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 383 99.700 357

94.126

22 4.325 3 1.210 1 39
AKORDIOA EDO LAUDOA 94 22.226 76 17.526 16 3.811 1 850 1 39
DESADOSTASUNA 245 71.527 237 70.653 6 514 2 360    
ONDORE GABEKO SAIOA 14 2.140 14 2.140            
BESTERIK 30 3.807 30 3.807 0 0 0 0 0 0

 

KOP.:Prozedura kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze data : 2019/12/02 

back to top