Azken datu estadistikoak

Precon 2019an otsailaren 28 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 51 9.071 5 160 31 4.726 15 4.185
AMAITU GABE 40 13.598 12 7.335 18 1.295 10 4.968
GUZTIRA 91 22.669 17 7.495 49 6.021 25 9.153

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEANADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 51 9.071 50

8.856

1 215 0 0 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 10 733 9 518 1 215 0 0 0 0
DESADOSTASUNA 34 8.102 34 8.102 0 0 0 0    
ONDORE GABEKO SAIOA 2 120 2 120            
BESTERIK 5 116 5 116 0 0 0 0 0 0

 

KOP.:Prozedura kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze data : 2019/03/01 

back to top