Azken datu estadistikoak

Precon 2019an abuztuaren 31 arte eskatutako gatazka kolektiboko prozedurak.

Eskatutako prozedurak

 EAE GUZTIRAARABABIZKAIAGIPUZKOA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 277 61.095 67 18.089 158 34.781 52 8.225
AMAITU GABE 47 17.874 16 4.950 16 8.462 15 4.462
GUZTIRA 324 78.969 83 23.039 174 43.243 67 12.687

Amaitutako prozedurak

 GUZTIRAHASIERAKO FASEANADISKIDETZEABITARTEKOTZAARBITRAJEA
KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.KOP.UKIT.
AMAITUAK 277 61.095 259

56.894

17 4.121 1 80 0 0
AKORDIOA EDO LAUDOA 60 7.888 48 4.225 12 3.663 0 0 0 0
DESADOSTASUNA 180 49.779 174 49.241 5 458 1 80    
ONDORE GABEKO SAIOA 13 2.030 13 2.030            
BESTERIK 24 1.398 24 1.398 0 0 0 0 0 0

 

KOP.:Prozedura kopurua.

UKIT.: Ukitutako langileak.

Azken eguneratze data : 2019/09/04 

back to top