Negoziazio Kolektiboa

Atal honetan, EAEn eragina duen negoziazio kolektiboaren zenbait alderdiri buruzko informazioa eskaintzen dugu. Informazio xehatuagoa lortzeko, azken in formazio soziolaboraletara edo azken 12 hiletan argitaratutako txosten eta azterlanetara jo dezakezu.

  1. Negoziazio kolektiboaren egitura
  2. Negoziazio kolektiboaren segimendua eta analisia: hitzarmenak berritzeko prozesua eta negoziazioaren zenbait eduki.
  3. Sektoreko hitzarmen kolektiboen testuak

 

back to top